Nu finns GRI på svenska

Global reporting initiatives, GRI:s vägledning för hållbarhetsredovisning version 3 finns nu på svenska. Översättningen kan man hitta på organisationens hemsida www.globalreporting.org.

GRI har också utarbetat en ny branschspecifik vägledning för bland annat finanssektorn. De jobbar även med att ta fram branschspecifika vägledningar för flyg, byggbranschen, elektronikbranschen, livsmedelsindustrin, gruvor och metall samt för frivilligorganisationer.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.