Nu får naturen ett värde

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster.

Regeringsuppdraget ska genomföras fram till oktober och är en del i ambitionen att synliggöra naturens värde för samhället. Sammanställningen kommer också att visa hur samhället påverkas om eksoystemtjänsterna slutar fungera eller upphör.

– Detta är ett spännande arbete som vi nu startar för att tydligare värdesätta naturen och de tjänster som den ger oss. När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre, säger miljöminister Lena Ek.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.