Nu är Miljömålsrådets årsrapport här

Biologisk mångfald Miljömålsrådet har lämnat över sin årliga rapport till regeringen. I den redovisar rådet fem prioriterade områden för svenska myndigheter.

Nu är Miljömålsrådets årsrapport här
Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna tar på sig för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Foto: Sverigesmiljömål.se.

Miljömålsrådet inrättades 2014 och har som uppgift att öka takten i arbetet med att nå Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Detta genom samverkan mellan 19 av Sveriges nationella myndigheter och länsstyrelserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Miljlömålsrådet arbetar efter fem huvudprioriteringar, eller programområden, för perioden 2023–2026. Dessa är:

  • Ramverk för nationell planering.
  • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem.
  • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
  • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.
  • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Den 1 mars varje år ska Miljömålsrådet, utifrån uppdraget, presentera åtgärder som myndigheterna har genomfört och planerar att genomföra för att öka omställningstakten. I årets rapport, som nu har publicerats, går rådet igenom huvudprioriteringarna punkt för punkt. Läs hela rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.