Nu är Iso 9001:2015 här

Ledningssystem I onsdags natt publicerades den nya reviderade versionen av kvalitetsledningssystemet Iso 9001.

I natt, strax efter midnatt, publicerades den nya reviderade versionen av kvalitetsledningsstandarden Iso 9001:2015. Medlemsländerna har därmed godkänt den sista versionen, Final Draft International Standard (FDIS), som gick ut för omröstning i juli.

– Det känns spännande! Men vi är inte riktigt i hamn ännu. Vi/Sis kommitté för kvalitetsledning sitter precis med de svenska översättningarna av Iso 9001 och Iso 9000 (terminologi och ledningsprinciper för kvalitet). Jag är dock helt övertygad om att användare, certifierade organisationer, revisorer och upphandlare kommer känna att det här är en bättre Iso 9001, som är mer anpassad till vår omvärld och än mer ger effekt på verksamhetsresultat och kundnöjdhet, säger Tina Bohlin, projektledare för kvalitetsledning på Swedish Standards Institute, Sis.

Den nya standarden lyfter fram Iso 9001 som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och organisationens prestanda. Riskhantering, omvärldsbevakning och en tydligare koppling till affärsplan och strategi är några av förändringarna.

Organisationer som redan är certifierade enligt Iso 9001:2008 har nu tre år på sig att gå över till Iso 9001:2015.

Några viktiga förändringar

Struktur. Ny gemensam struktur som alla ledningssystemsstandarder ska följa. Det gäller både struktur och viss text, termer och definitioner.

Ledarskap. Högsta ledningen ansvarar för att ledningssystemet ger resultat. Ledningen ska definiera målet och det förväntade resultatet. Det ska finnas tydlig koppling till affärsplan/strategi. Ledningens representant försvinner. Ledningen ska engagera och ge support.

Förståelse för verksamhetens sammanhang. Krav på omvärldsanalys och invärldsanalys. Vilka påverkar vi och hur påverkar omvärlden oss?

Risk. Riskhantering ersätter förebyggande åtgärder, handlar både om undvikande av risker, riskreducering, accepterande av risker och att se nya möjligheter.

Processorientering. Tydligare krav på processarbetet, den reviderade upplagan lägger större fokus på att koppla de värdeskapande flödena till affärsprocesserna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.