NOx-avgift gav liten effekt

2008 höjdes kväveoxidavgiften för energi- och produktionsanläggningar. Men nu visar en utvärdering från Naturvårdsverket att effekten på utsläppen är liten.

1992 infördes NOx-avgiften med syfte att minska utsläppen av kväveoxider från större energiproducerande förbränningsanläggningar. Till 2007 var avgiften 40 kronor per kilo utsläppta kväveoxider och 2008 höjdes avgiften till 50 kronor per kilo. Anledningen var att Sverige inte bedömdes uppfylla sitt åtagande inom ramen för EU:s takdirektiv för vissa luftföroreningar.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket nu utvärderat om avgiftshöjningen lett till minskade utsläpp och hur de ökade utgifterna fördelats mellan olika branscher. Utsläppen per producerad energienhet fortsätter att minska, som det gjort sedan avgiften infördes. Dock visar det sig att höjningen 2008 inte gett några stora resultat. Sedan 2007 har utsläppen i genomsnitt minskat från 0,2 kilo/MWh till 0,18 kilo/MWh.

I analysen visar det sig inte heller finnas ett tydligt samband mellan den höjda avgiften och de totala utsläppen från de avgiftspliktiga anläggningarna. De totala utsläppen har snarare ökat, vilket delvis kan förklaras av kalla vintrar 2009 och 2010. Myndigheten har redovisat uppdraget till miljödepartementet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.