Norrbotten pilotlän för hållbar utveckling

Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling. De tre länen ska stödja och inspirera andra län på energi- och miljöområdet.

I slutet av förra veckan blev det klart att även Norrbotten blir pilotlän för hållbar utveckling, tidigare har regeringen pekat ut Dalarna och Skåne. Gemensamt för de tre länen är att de ligger främst i arbetet med klimat och energi i landet.

Genom att utveckla arbetsmetoder och verktyg och dela med sig av sina erfarenheter ska pilotlänen ge vägledning till andra län. Pilotlänen ska också bidra med analyser kring hur nationella styrmedel på regional nivå påverkar utvecklingen, med syftet att identifiera hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning.

– Pilotlänen ska vara en motor i ett nationellt arbete för grön utveckling och samtidigt visa på den nyckelroll länsstyrelserna har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet. Arbetet förutsätter bred delaktighet från de regionala självstyrelseorganen, landsting, kommuner, privata och offentliga företag, med flera, säger Andreas Carlgren.

För att kunna genomföra uppdraget får respektive länsstyrelse 1 miljon kronor för 2010, 2 miljoner kronor per år för 2011 och 2012 och 1 miljon kronor för 2013.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.