Nordiska företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar

Klimat I en ny undersökning svarar en stor majoritet av de nordiska företagen att de ökade sina hållbarhetsinvesteringar förra året. Men enligt rapportförfattarna har de flesta företag ännu inte hanterat de mest kritiska frågorna.

Nordiska företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar
Foto: Adobe Stock

109 av 145 nordiska företag, 72 procent, berättar i en ny rapport att de ökade sina hållbarhetsinvesteringar under 2022. 20 företag berättar att de ökade sina hållbarhetsinvesteringar avsevärt. I undersökningen rankar också 64 av de nordiska cheferna klimatförändringarna som en av de tre viktigaste frågorna under det kommande året.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition, som undersökningen heter är genomförd av revisionsföretaget Deloitte. Hela undersökningen bygger på svar från över 2000 företag från 24 länder. När det gäller siffrorna från nordiska företag så konstaterar Deloitte att en större andel bland de nordiska cheferna rankar klimatförändringar över andra vanliga problem som kompetensbrist, finansiella utsikter och förändrade regelverk.

– Nästan alla svarande säger att klimatförändringarna har påverkat deras verksamhet, ofta som ett resultat av förändrade konsumtionsmönster, politisk och regulatorisk osäkerhet och press från aktieägare. Detta speglas i de ökade hållbarhetsinvesteringarna det senaste året, säger Lennart Nordqvist, partner på Deloitte, i en kommentar till undersökningen.

Regelverk och anställda främsta drivkraften

Enligt Deloitte kommer drivs de nordiska företagen i sitt hållbarhetsarbete av flera intressenter, som konsumenter, ledningsgrupper och anställda. Störst press tycks dock komma från nya regelkrav och medarbetares engagemang.

– Företag känner allt större press, särskilt från yngre generationer. Vår senaste undersökning bland Millennials och Generation Z visade att nästan hälften av respondenterna hade ställt krav på sina arbetsgivare att vidta åtgärder för att främja klimatet. De som kände att de blev lyssnade på var mer lojala mot sina arbetsgivare, vilket visar på hur viktigt det är att vara lyhörd och agera på den feedback man får, säger Lennart Nordqvist.

När det kommer till vilka åtgärder som genomförts nämner de nordiska cheferna saker som användning av mer hållbara material, 55 procent, energieffektivisering av maskiner och tekniker, 55 procent, övrig energieffektivisering, 51 procent samt utbildning av personelan, 50 procent.

Missar de viktigaste åtgärdena

Deloitte menar dock i sin rapport att få företag än så länge vidtagit de viktigaste åtgärderna. De åtgärder som verkligen visar att företagen integrerat hållbarhetsarbetet i företagens strategier, verksamheter och kulturer. Områden som borde förbättras är enligt revisionsföretaget anpassning till klimatförändringar vilket bara 32 procent gjort samt att fokusera på klimatfrågan i sin lobbyverksamhet vilket 36 procent gjort. Deloitte lyfter också att företag bör koppla ledningens ersättning till hållbarhetsprestation, vilket 34 procent av de nordiska företagen gjort i dag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.