Nordisk klimatstrategi kan ge vinster

Samordning av miljö-, energi- och klimatstrategier över de nordiska gränserna. Det kan ge flera vinster, visar ny studie från IVL.

Studien som koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet och som flera forskningsinstitutioner runtom i Norden står bakom visar att en gemensam strategi inom miljö skulle ge flera samhällsvinster. Något som framhålls i studien är att en samordnad strategi minskar risken för konflikter mellan olika miljömål. Exempelvis så kan ett klimatmål om ökad användning av biobränsle leda till ökade utsläpp av hälsofarliga partiklar.

– Ett samlat grepp om energi-, luft-, och klimatfrågor skulle göra det lättare för de nordiska länderna att nå nationella och nordiska miljömål, säger Stefan Åström, projektledare från IVL.

Studien visar även att det blir enklare för de nordiska länderna att leva upp till ländernas internationella åtaganden om de samarbetar. Gemensamma prognoser och analyser minskar också osäkerheten i olika scenario- och strategiarbeten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.