Nordisk framstöt mot matavfall

Matspill medför samma utsläpp av växthusgaser som världens samlade transportsektor. Nu vill Nordiska rådet göra något åt problemet.

Nordisk framstöt mot matavfall

Nordiska rådet ska dra igång det som kan bli upptakten till en större nordisk framstöt mot matavfall. Totalt sett kastar man i Norden varje år ätbar mat till ett värde av 30 miljarder danska kronor. Det stora matsvinnet är inte enbart en belastning för ekonomin. Det är också en stor belastning i klimatredovisningen.

– Slöseri med mat är inte bara slöseri med pengar. Globalt sett kommer 30 procent av alla klimatutsläpp från jord- och skogsbruket. Så vår produktion av mat belastar i hög grad miljön och faktiskt så motsvarar utsläppen från den mat vi kastar utsläppen från hela världens transportsektor, säger Arni Thor Sigurdsson från Nordiska rådets medborgarutskott

Göra analys

Nordiska rådet kommer nu att be Nordiska ministerrådet att utarbeta en djupgående analys av orsakerna till och konsekvenserna av det stora matspillet. De vill också ha en analys på hur man på ett sektorsövergripande sätt kan integrera arbetet med matavfall inom en rad olika sektorer i Norden, däribland miljö, energi, näringslivspolitik och jordbrukssektorn. Det ska leda till ett antal nya rekommendationer som kan styra och stärka den fortsatta satsningen och skapa en grund för en rad olika kampanjer och lagstiftningsmässiga åtgärder i de nordiska länderna. Även i Sverige har frågan om matspillet lyfts på sistone.

Enligt ett förslag från miljömålsberedningen ska matsvinnet minska med 20 procent fram till 2015 jämfört med 2010. Idag slängs ungefär var fjärde matkasse eller cirka 50 kilo mat per person och år.

Ett dokument som kan vara bra att ha koll på är Naturvårdsverkets nationella avfallsplan för 2012- 2017 som precis har varit ute på remiss och väntas vara färdig i slutet av året. Avfallsplanen fokuserar på fem prioriterade områden där resurshushållning i livsmedelskedjan är en av dem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.