Norden undertecknar en gemensam klimatdeklaration

Klimat De nordiska länderna går ihop och undertecknar en klimatdeklaration om ett koldioxidneutralt Norden. Deklarationen ska leda till ett ökat samarbete på klimatområdet.

Norden undertecknar en gemensam klimatdeklaration
Pixabay

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin undertecknade klimatdeklarationen för Sverige.

– Klimatdeklarationen visar att det finns en tyngd i det nordiska samarbetet som har potentialen att få effekt långt utanför våra gränser. Vi har nu enats om att öka våra ambitioner och vårt samarbete på klimatområdet. Vi ska dessutom agera mer gemensamt i viktiga internationella sammanhang och processer där klimatfrågan kommer upp. Ett viktigt tillfälle kommer att vara vid högnivåmötet för klimatet som FN:s generalsekreterare kallat till i september, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Enligt deklarationen ska länderna år 2020 utvärdera det gemensamma klimatarbetet, sektor för sektor i alla länder.

Den 31 augusti 2019 ska Nordiska ministerrådet komma med ett förslag på en uppföljning av deklarationen. Underlaget ska sedan diskuteras av de nordiska klimatministrarna på ett möte i oktober 2019.

Läs hela deklarationen här.

Läs mer: Ny forskning kan avslöja översvämningsrisker

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.