Norden halkar efter i den cirkulära omställningen – men vissa företag kan komma i kapp

Cirkulär ekonomi De nordiska länderna har halkat efter i den cirkulära omställningen. Nu pekar experter ut områden där svenska och andra nordiska företag har stora möjligheter att gynnas av ett nytt mer cirkulärt tänkande.

Norden halkar efter i den cirkulära omställningen – men vissa företag kan komma i kapp
Ingrid Cornander på Boston Consulting Group.

Boston Consulting Group konstaterar i en ny rapport att de nordiska länderna halkat efter i den cirkulära omställningen. I dag är cirka 6 procent av ekonomin i den nordiska regionen cirkulär. Det Europeiska genomsnittet ligger på 12 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Läs mer: Cirkulär ekonomi: 5 nordiska branscher som gynnas

Rapportförfattarna anser att ett nytt cirkulärt tankesätt hos nordiska företag kan hjälpa dem att skapa ökad försäljning. Det kan också ge ökad kostnadseffektivitet och minskade regulatoriska risker och leverantörsrisker.

– Norden ses ofta som en ledare inom hållbarhet. Som det framgår av vår rapport så är det inte fallet inom cirkuläritet. Istället ser vi en stor möjlighet för sektorer och bolag att förbättra sig och bättre utnyttja den potential som finns, säger Ingrid Cornander på BCG som varit med och skrivit rapporten.

Ingrid Cornander påpekar att den cirkulära ekonomin inte bara bidrar till minskade klimatutsläpp. Den optimerar också andra miljöfaktorer så som biologisk mångfald och hushållning av naturresurser.

Ni listar fem sektorer i Norden som kan gynnas av den cirkulära omställningen. Finns det några sektorer som kan missgynnas?

– Inga specifika industrier skulle jag säga. Bolag som däremot kommer att ha svårt att ställa om är de som bygger på kortsiktiga linjära affärsmodeller. Det vill säga företag i ’slit och släng’-kategorin.

Våga ifrågasätta

Ingrid Cornander tycker att det är viktigt att alla företag vågar ifrågasätta sina nuvarande affärsmodeller.

– Tänk holistiskt och fokusera inte bara på enstaka initiativ så som återvinning. Sträva istället efter att förankra det cirkulära tankesättet i styrningen av hela verksamheten.

Andra råd hon ger är att sätta robusta mål, identifiera initiativ och skapa implementeringsplaner som är bra både miljömässigt och ekonomiskt.

– Sätt också mål och följ upp på resultat. Då finns flexibilitet att finjustera affärsmodellen efterhand eller om det eftersträvade målet inte kunde nås.

Läs mer: Cirkulär ekonomi: 5 nordiska branscher som gynnas

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.