Nomineringarna till Emas Award klara

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning med syfte att effektivisera och förbättra miljöarbetet hos verksamheter. Nu är de svenska nomineringarna klara.

Tävlingen anordnas årligen med olika teman. 2010 års tema är resurseffektivitet och miljöinnovationer. Prisutdelning sker i Bryssel den 25 november 2010.

Miljöstyrningsrådet har gett följande motiveringar till sina fyra nomineringar:

Göteborgs Energi i klassen stora företag ”genom sin resursbesparande fjärrvärme- och elproduktion i Göteborg där utnyttjad spillvärme från raffinaderier och avloppsvatten behandling bidrar med 40 procent av den totala värmeproduktionen.”

Shell Raffinaderi i klassen medelstora företag ”genom att vara världsledande på energieffektivisering för sin typ av raffinaderiverksamhet, vilket framkommit i jämförelser mellan raffinaderier runt om i världen.”

AB Begagnade Bildelar i klassen små företag ”genom sin unika affärsidé att inköpa krockskadade och uttjänta bilar, vilka miljösaneras och demonteras med försäljning av begagnade bildelar samt återvinning av metaller.”

Statens Fastighetsverk i klassen för stora offentliga organisationer ”genom sitt systematiska resurseffektiviseringsarbete utifrån olika infallsvinklar i 3000 byggnader omfattande närmare två miljoner kvadratmeter.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.