Nödvändighet eller hjärtmassage på blåval?

Miljöarbete Ett luftslott som grundar sig på bristande politiska visioner? Eller en metod för att faktiskt ställa om samhället i en mer hållbar riktning? Begreppet nudging väcker starka känslor.

På Imorgon Grön väckte frågan om nudging starka reaktioner. Åsa Sandberg Marzelius, vd för A Win Win World och grundare till nätverket Nudging Sweden, berättar att nudging eller nudge handlar om att fint knuffa någon i en viss riktning, att man påverkar människor utan att ta bort andra alternativ. Hon ger några exempel: En stor organisation ändrade skrivarinställningar hos alla medarbetare till dubbelsidiga och sparade på så sätt 500 000 dollar per år. Köpenhamn har brottats med stor nedskräpning, för att ta reda på anledningen delade man ut karameller och såg vad medborgarna gjorde av papperet. Många hittade ingen papperskorg och kastade skräpet på marken på grund av stress. För att leda till sopkorgar lade man ut gröna fotsteg på marken. Avfallet minskade med 46 procent.

– Nudging är ett sätt att påverka i rätt riktning. Vissa säger att det är manipulation med negativ klang, men jag ser det som att man erbjuder ett val som kanske inte skulle tas naturligt, säger Åsa Sandberg Marzelius.

Blir konsument, inte medborgare

Per Gyberg, lektor och docent vid Linköpings universitet, anser att nudging riskerar att bli hjärtmassage på en blåval, en slags nödlösning utan egentlig effekt.

– Vi pratar om teknikoptimering, inte livsstilsförändringar trots att vi står inför ett gigantiskt problem. Men vi får inte använda skrämselpropaganda, knappt prata om problemet, bara lösningar, säger han.

Per Gyberg anser att miljö och hållbarhet har kommit att handla om att göra rätt val – vi blir i första hand konsumenter, inte medborgare. Han menar att nudging är svaret på ett politiskt system som inte vågar ta beslut och därför skjuter ned ansvaret på oss som individer. Medvetna val räcker inte, det behöver hända mer.

Åsa Sandberg Marzelius håller med om att det krävs mer än att enbart jobba med nudging. Hon ser det dock som en metod för att göra folk mer medvetna om sina val och deras möjlighet att påverka samhället i en mer hållbar riktning. Ett sätt som gör det enkelt att göra rätt. Men hennes exempel ovan med gröna fotsteg på marken och förinställningar på skrivaren bidrar ju egentligen inte till medvetna val. Det bidrar inte till de beteendeförändringar vi behöver. Åsa Sandberg Marzelius menar dock att det även finns nudging där man inte bara gör, utan där man berättar om vad man gör och varför. Exempelvis hade Choiche Hotel problem med stora mängder matsvinn. För att råda bot på att gästerna lastade på för mycket mat som sedan slängdes krympte de tallrikstorlekarna och informerade gästerna om det. Hon berättar att nudging som begrepp och metod har exploderat och att till och med Vita Huset har en nudge unit.

– Jag tror att vi kommer att jobba med det som metod på en helt annan nivå om några år, det är ett komplement till politisk styrning, säger Åsa Sandberg Marzelius.

För att vi verkligen ska nå den förändringen som krävs menar Per Gyberg att hållbara initiativ behöver komma både från politisk styrning och från oss som medborgare och individer. Han lyfter bland annat fram ett samhälle i Oregon, USA, där man lever efter sina visioner av ett hållbart samhälle.

– Nudging är en fantastisk sak om vi finner vägar till individers engagemang och om det kan skapa vägar för livsstilsförändringar som inte bara innebär teknikoptimering. Vi måste också våga prata om de gigantiska problem vi står inför och ta oss rätten att faktiskt kräva saker. Dagens miljöproblem är komplexa och våra handlingar får direkt effekten på exempelvis grodan i Amazonas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.