NMC:s panel: Kunden allt viktigare

Hållbarhet i praktiken Kunder och konsumenter, är den grupp som kommer att utöva störst påtryckningar på hållbarhetsarbetet år 2030. Det tror deltagarna i NMC:s (Nätverket för hållbart näringsliv) hållbarhetspanel, som består av 80 hållbarhetschefer runt om i landet.

NMC:s panel: Kunden allt viktigare
Lovisa Lönegren och Charlotta Szczepanowski ledde NMC:s kick-off. Foto: NMC

Hur ser framtiden ut för hållbarhetschefer? Det fick medlemmarna i NMC:s hållbarhetspanel fundera på inför nätverkets årliga kick-off. Eventet leddes av NMC:s generalsekreterare Lovisa Lönegren och nätverkets ordförande Charlotta Szczepanowski.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En stor förändring mellan idag och år 2030, om panelen får rätt, är att kundernas inflytande kommer att ha ökat markant. Över 40 procent av de som svarat tror att kunderna är den grupp som utöver störst påtryckningar på organisationens hållbarhetsarbete om tio år.

Ägarna viktiga

Den andra, stora förändringen som väntas gäller hållbarhetschefernas egen roll. Från att över 30 procent menar att hållbarhetschefen utövar störst påtryckningar idag, tror under fem procent att det ser likadant ut om tio år. Kategorin investerare och ägare har stort inflytande både nu och om tio år, tror panelen.

Göran Broman, professor vid Blekinge Tekniska Högskola, kommenterade undersökningen när den presenterades.

– Jag tycker att det är glädjande. Det innebär ett väldigt starkt driv. Ska omställningen bara komma från policyåtgärder från staten så hinner vi inte ställa om, men om det finns driv från företagen så finns det hopp, sade han.

Hållbarhetschefens roll ökar i betydelse

Frågan följdes upp med en särskild fråga om vilken betydelse rollen som hållbarhetschef kan tänkas ha om tio år. Då visade det sig att även om hållbarhetschefen inte utövar de största påtryckningarna, så antas rollen ändå växa i betydelse av många. Nära 40 procent tror att rollen har större betydelse än idag. Bara 13 procent tror att betydelsen kommer att minska.

Joakim Levin, vd för Nudie Jeans, kommenterade resultatet så här:

– Jag tror i allra högsta grad att hållbarhetschefen blir en tyngre roll i framtiden. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att det kommer att påminna mer om finans/ekonomichef, eller HR-chef, sade han.

Tillgång till nätverk

Karin Bodin, vd för Polarbrödsgruppen, höll med, trots att bolaget länge saknade hållbarhetschef.

– Vi har en hållbarhetschef nu. Det handlar om att ha tillgång till den här typen av nätverk och dialog kring de här frågorna. Jag tror att det blir en annan roll i framtiden, då man jobbar ännu mer strategiskt kring de här frågorna. Det handlar om att ha frågan i kärnan av sin affär, sade hon.

Prioritera svåraste utmaningen

Panelen fick också tycka till om vilka som är de främsta utmaningarna i hållbarhetsarbetet, när det gäller att arbeta för Agenda 2030 och Parisavtalet. Här toppar svårigheten att prioritera rätt saker, följd av okunskap hos ledning och/eller organisation. Jämfört med förra året har andelen som svarat att tidsbrist är en stor utmaning, sjunkit dramatiskt.

– Det är intressant att kunskapen ligger kvar som en ganska stor faktor. Det har ökat ganska mycket kring målkonflikter också, hur man ska prioritera åtgärder. Frågan är om man har en tillräckligt sofistikerad metodik? Vi har ganska mycket faktakunskap, men vi behöver bli bättre på huret, sade Göran Broman.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.