New Yorks borgmästare stödjer Obama

Borgmästaren och republikanen Michael R. Bloomberg har överraskande proklamerat sitt stöd för Barack Obama. Presidentens engagemang i klimatfrågan är förklaringen.

På sajten Bloomberg View skriver New Yorks borgmästare att stormen Sandy är ett tecken i tiden på att klimatet håller på att förändras och att världens ledare omedelbart borde vidta åtgärder. Obama, skriver Bloomberg, har gjort stora framsteg med att reducera koldioxidutsläppen, bland annat genom att ställa högre krav på bränsleeffektivitet för fordonstrafiken. Han har också infört hårdare kontroll av kvicksilverutsläpp, vilket Bloomberg ser som en viktig fråga. Samtidigt ger han Mitt Romney en känga för att med de senaste årens politik ha svikit sina tidigare miljöambitioner.

Borgmästaren skriver att han kommer att kliva in i valbåset och tänka på vilken värld han vill lämna kvar till sina döttrar. De två presidentkandidaterna erbjuder olika visioner om hur de vill leda Amerika, varav bara en ser klimatförändringarna som ett akut problem som hotar planeten.

”Jag vill att vår president ska sätta vetenskapliga bevis och riskhantering före val-politik” skriver han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.