Nettonoll: 80 procent av företagen kommer misslyckas

KLIMAT Endast en femtedel av svenska storbolag förväntas nå nettonoll-utsläpp fram till år 2050. Det visar en ny undersökning som också pekar ut tungindustrin som nyckel till omställningen.

Nettonoll: 80 procent av företagen kommer misslyckas
Illustration: Adobe Stock

Trots näringslivets ambitioner att minska utsläppen går det inte tillräckligt snabbt, enligt en ny studie från Accenture, som har granskat de 2 000 största företagen globalt.

Undersökningen visar att antalet företag med nettonoll-mål har ökat med tre procent sedan förra året. I Sverige har 75 procent av företagen sådana mål. Bäst är Storbritannien med 83 procent, följt av Spanien (80 procent) och Australien (75 procent).

– Det är lovande att se en ökning av offentliga åtaganden för netto noll-mål i år igen, men många fastnar när något som funkar för andra inte fungerar för dem själva. Det finns ingen one-size-fits-all, säger Anna Töndevold, ansvarig för affärsområde hållbarhet på Accenture i Norden, i en kommentar.

Men trots att allt fler företag pratar om att minska utsläppen, visar siffror från Accenture, att hälften faktiskt har ökat sina utsläpp sedan 2016. En tredjedel av företagen har minskat sina utsläpp – men det är bara 18 procent som är på rätt väg mot att nå nettonoll till år 2050. Bäst är återigen de brittiska företagen där 34 procent ser ut att nå nettonoll år 2050, följt av Nederländerna (33 procent), Hongkong (30 procent) och Tyskland (29 procent). I Sverige är endast 20 procent på rätt väg för att nå nettonoll till år 2050.

Tung industri är nyckeln

När Accenture genomförde en enkät bland företagsledare upptäckte de att förnyelse av den tunga industrin är avgörande för att uppnå alla globala nettonoll-mål. Detta gäller särskilt eftersom den tunga industrin står för en betydande del av världens utsläpp och är starkt beroende av tillverkningssektorn. Trots detta är det de kostnader som är kopplade till utfasningen av fossila bränslen och de strukturella skillnaderna mellan branscher som utgör huvudhindren för framsteg.

Fyra av fem (81%) företagsledare inom den tunga industrin tror att det kommer ta över 20 år att få tillräckligt med koldioxidfri el för att minska utsläppen, under förutsättning att deras energileverantörer fokuserar på att minska koldioxidutsläppen. Dessutom säger två av fem (40%) företagsledare att de inte har råd med fler investeringar för att fasas ut fossila bränslen, medan 63% tror att deras koldioxidutsläppsminskande åtgärder inte blir ekonomiskt attraktiva förrän efter 2030.

– En utfasning av fossila bränslen inom tung industri kräver kollektiva åtgärder i hela värdekedjan och en snabb komprimerad omvandling. Vi kan bryta det ekonomiska dödläget genom att inspirera till ny tillväxt och bidra till att påskynda nettonollu på bara tre år av fokuserat branschöverskridande samarbete Om den tunga industrin belastas med hela kostnaden för utfasningen av fossila bränslen och misslyckas med att uppfylla nettonoll-målen kommer alla industrier att misslyckas, avslutar Anna Töndevold.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.