Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Nettodebitering nobbas

Juridik & Politik Regeringens utredare kring mikroproducerad el säger nej till ett system med nettodebitering.
- Sverige behöver också ett sådant incitament, vi ligger hopplöst efter våra grannländer i utbyggnaden av förnybar el, säger Naturskyddsföreningens David Kihlberg.

Nettodebitering innebär att den förnybara el som en mikroproducent för in på elnätet kvittas mot den el som producenten köper tillbaka. Elskatt och mervärdesskatt läggs endast på nettot i ett sådant system. Men enligt utredaren Rolf Bohlins bedömning är inte ett nettodebiteringssystem förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Därför slår han fast att han inte anser att ett sådant system ska införas. Istället föreslås att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som mikroproducenten skulle ha tjänat i ett system med nettodebitering.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Mikael Karlsson tycker att beskedet är dystert för Sveriges villaägare.

– Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer. Att byta kWh mot kWh är en enkel och pedagogisk princip. Det är ofattbart att utredaren inte tar vara på tillfället att ge tydliga, stimulerande signaler till alla svenskar som är villiga att satsa sitt privata kapital för att bygga ut vind- och solel i detta land, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Utredningen visar att ett normalpris för en kilowattimme är 1,30 kronor och förslaget innebär att man bara får 60 öre inklusive elpriset på marknaden för den överskottsel som produceras soliga sommardagar. Det är cirka 30 procent sämre än att använda ett rakt nettodebiteringssystem där varje kilowattimme är värd 1,30 kronor. Så om regeringen vill hålla fast vid detta krångliga förslag bör bidraget höjas öka för att ge ett likvärdigt ekonomiskt stöd. Kvittningen bör också ske på elräkningen istället för i deklarationen för att vara pedagogisk och tydlig. Med sådana förändringar kan dagens förslag bli en viktig milstolpe i Sveriges omställning till ett förnybart energisystem, fortsätter Svante Axelsson.

I utredningen tas vindkraft som exempel, och Rolf Bohlin menar att denna förnybara källa redan idag är nära brytgränsen för att bli privatekonomiskt lönsam för mikroproducenter. Han menar att den föreslagna skattereduktionen kan göra småskalig vindkraft till ett lönsamt alternativ. Dock konstateras det i utredningen att det för de som producerar el från sol- och vindkraft i ännu mindre skala, så kallade mikroproducenter, fortfarande saknas incitament att ersätta köpt el med egenproducerad, även om man räknar in den föreslagna skattereduktionen.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.