Neste planerar mer biobränsle från Singapore

Biobränsle År 2022 hoppas Neste kunna leverera ytterligare 1,3 miljoner ton biodrivmedel i form av HVO, det mesta från en ny anläggning i Singapore.

Neste planerar mer biobränsle från Singapore
Ismo Henttonen

Fyra miljoner ton HVO för diesel, det vill säga biodrivmedel med väte, kommer Neste att leverera år 2022, om allt går enligt planerna. Företaget planerar att utöka produktionen i Asien med 1,3 miljoner ton, i Singapore närmare bestämt, där företaget redan har produktion. Men redan år 2020 ska företaget förhoppningsvis kunna leverera 3 miljoner ton, mot de 2,7 miljoner ton som levererades förra året.

Bakgrunden är snabbt ökande efterfrågan. Men företagets nuvarande produktion kommer delvis från rester från palmoljeindustrin, PFAD. Palmolja får inte användas i Sverige, på grund av att den kopplas till skövling av regnskog.

Snart får förmodligen inte heller PFAD användas i det som klassas som biobränsle i Sverige. Allt som kvarstår innan stoppet införs, är ett regeringsbeslut, som redan är förberett. I väntan på en regering är det alltså fortfarande fritt fram för PFAD.

Hindras inte av svenskt beslut

Beslutet om att bygga ut i Singapore ska fattas i december. Carl Nyberg, vd för Nestes svenska bolag, berättar att ett svenskt stopp för PFAD inte kommer att stoppa satsningen.

Carl Nyberg.
Carl Nyberg. Carl Nyberg.

– Jag tror inte att ett enskilt beslut i ett enskilt land blir avgörande. Men det är klart att det är en del av helheten, säger Carl Nyberg till Miljö & Utveckling.

Företaget arbetar för att förbättra spårbarheten för sina produkter, så att palmoljerester inte ska komma från mark där regnskog skövlats. Det gäller redan för den palmolja företaget använder, men som alltså inte säljs på den svenska marknaden.

Ska spåra PFAD

Att ta reda på varifrån palmoljeresterna kommer är svårare, eftersom då blir det fler steg när leverantörer ska spåras. Resterna tas från anläggningar som utnyttjar palmolja för att producera livsmedel. Varifrån oljan dit kommit, är svårare att spåra än olja som levereras direkt till Nestes egna anläggningar

– Vi godkänner inte skogsskövling, det vill vi förstås undvika. Men det blir en utmaning att spåra palmoljeresterna hela vägen till plantagen. Vårt mål är att nå detta för all PFDAD senast år 2020, säger Carl Nyberg.

Palmoljeresterna är bara en del av råvaran till biodrivmedlet. Sammantaget 80 procent av råvaran kommer från rester, men i det ingår då också rester från annan verksamhet. Hur stor del som är palmolja rapporterar företaget inte.

De kvarstående 20 procenten av råvaran kommer från olika grödor, som raps med mera. Det går inte att veta hur stor andel som PFAD utgör i dagsläget. Men företaget har ändå räknat ut hur mycket utsläppen minskar med företagets bränsle.

Som om tre miljoner bilar försvinner

– Att byta från fossilt bränsle till HVO minskar utsläppen av koldioxid med mellan 80 och 90 procent, hävdar Carl Nyberg.

Företaget har räknat ut att de 2,7 miljoner ton som företaget levererar i dagsläget motsvarar att fler än tre miljoner bilar tas ur trafik.

Läs mer: Ny forskning: Koldioxid kan lagras i betong

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.