Nej till omstridd gruva i Billinge

Juridik & Politik Gruvan vid den gamla vulkanen Jällabjär i Eslövs kommun har engagerat en hel bygd. Opinionen har varit stark och Mark- och miljööverdomstolen beslutar nu att bolaget Svenska Kaolin inte får tillstånd exploatera området.

Nej till omstridd gruva i Billinge
Eslövs kommun

Striden om gruvan i Billinge fälad har varit en utdragen process. Men nu beslutar Mark- och miljööverdomstolen att Svenska Kaolin inte får tillstånd att bryta ämnet kaolin.

Gruvan gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun och de första provborrningarna gjordes redan 1984. Sedan 1994 har bolaget Svenska Kaolin AB sökt miljötillstånd för att bryta kaolinlera, som används främst vid porslinstillverkning.

Detta är något som Eslövs kommun motsatt sig.

– Granne med brytningsområdet är Natura 2000-området Jällabjär. Bolaget har inte på ett trovärdigt vis kunnat visa att området inte kommer påverkas negativt av gruvdriften. Det finns risk att det blir bestående skador på naturområdet på grund av gruvdriften, säger Dave Borg, förvaltningschef vid avdelningen för miljö och samhällsbyggnad på Eslövs kommun, och berättar vidare:

– Dessutom tillhör området ett av de tystaste områdena i Skåne. Behovet av ett rekreationsområde, ro och stillhet i en expansiv region som Skåne är mycket viktigt. Besöksstatistiken talar sitt tydliga språk. Söderåsen är så välbesökt att man tipsar om just Jällabjär som ett alternativ. Anläggande av en gruva i detta område skulle för alltid förändra dess karaktär på ett negativt sätt.

Fått en hel bygd att engagera sig

Natura 2000-området består av den utslocknade vulkanen Jällabjär, som för 100 miljoner år sedan var aktiv. I dag kläds området av alkärr, betesmarker, bokskogar och enefälader. Detta är något som människorna i bygden uppskattar och de har därför reagerat starkt i frågan om en eventuell gruva. Bland annat har byborna själva investerat i och bekostat såväl en bullerutredning som en inventering av skyddsvärda fladdermössarter.

– De människor som bor inom det tilltänkta verksamhetsområdet riskerar att förlora sina marker. De unika karaktärerna som finns i området kommer gå förlorade och de som bor i samhället en bit från gruvan, kommer också påverkas av de tunga transporterna till och från verksamheten. Det finns även risk för att grundvattnet påverkas, vilket i sig kan leda till förändrad vegetation vid Jällabjär, säger Dave Borg till Miljö & Utveckling och fortsätter:

– Dessutom har ansökningshandlingarna varit bristfälliga i sådan grad att bolaget blev ålagd efter första huvudförhandlingen att lämna in omfattande kompletteringar. Efter andra huvudförhandlingsomgången bad sökande att få inkomma med ytterligare kompletteringar. Domstolen framförde då sin förvåning att bolaget önskade göra ännu mer kompletteringar. Bolaget har sedan fortsatt att göra undersökningar och kompletteringar fram till domstolsförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen.

Så vad betyder ett nej till gruvan för Eslövs kommun?

– Att bevara ett av Skånes tysta naturområde är viktigt, inte bara för de boende utan för fågel och djurlivet som tillsammans skapar möjlighet till rekreation, säger Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen för Eslövs kommun.

Sista dagen för överklagande av domen är 28 maj 2019.

Läs mer: Centerpartiet vill se höjda energimål i EU

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.