NCC tar fram ett alternativ till naturgrus

NCC kan få fram samma egenskaper hos krossat berg som hos naturgrus, uppger företaget i ett pressmeddelande. Användningen av naturgrus, som är perfekt för betongproduktion, kan därmed minska. En minskad användning av naturgrus är positivt för ett bra grundvatten som filtreras genom naturgruset.

NCC använder en kubiseringsutrustning för att efterlikna nötningen från inlandsisen och runda stenen så att den får den idealiska runda formen som är mindre trögarbetad. Rätt proportioner på sten och finmaterial fås genom två vindsiktar som delar upp stenmjölet i olika fraktioner med olika finhet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.