NCC och JM bygger lågenergihus

JM inför lågenergihus som standard i bostadsproduktionen i Sverige. Bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är lösningar som numera blir standard i de 3500 bostäder JM producerar i Sverige varje år. Utvärderingar visar att energianvändningen i lågenergihus sänks med 35 procent vilket motsvarar att 13 000 ton koldioxid sparas per år. Företagets första lågenergihus kommer att stå klart 2009.

NCC satsar även de på lågenergihus, om än inte i lika stor omfattning. De bygger två lågenergihus i Stockholm som kommer att ha 50 procent lägre energibehov än vanliga flerbostadshus. Husen kommer att vara så kallade passivhus, vilket innebär att de saknar traditionella värmesystem. Väggarna är välisolerade och värmebehovet kommer från de boendes kroppsvärme, elektriska apparater och belysning. NCC har tidigare byggt passivhus i Värnamo, Storfors och Göteborg. Husen i Stockholm kommer att stå klara under hösten 2009.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.