Naturvårdsverket utsatt för dataintrång – systemen ligger nere

Dataintrång Naturvårdsverket har utsatts för ett dataintrång. Enligt uppgifter till SVT har skadlig kod hittats i verkets it-system och myndigheten har därför stängt ned systemen för att förhindra ytterligare skada. E-post och e-tjänster fungerar därför inte.

Naturvårdsverket utsatt för dataintrång – systemen ligger nere
Naturvårdsverkets e-tjänster och epost håller stängt på grund av dataintrång.

Naturvårdsverket är utsatt för en it-attack och myndighetens it-system ligger nere. Enligt uppgifter upptäcktes intrånget redan på onsdagen och myndigheten har därefter stängt ned systemen för att undvika ytterligare skador.

I en intervju med Miljö & Utveckling kommenterar GD Björn Risinger uppgifterna.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket har uppgifter överförts från verkets IT-system, men myndigheten vet ännu inte exakt vilken information. Naturvårdsverket går nu igenom sina it-system på jakt efter eventuell ytterligare skadlig kod. Den totala skadebilden är inte klarlagd, och inte heller hur länge it-systemen kommer att ligga nere. För närvarande går det inte att skicka epost till myndigheten och e-tjänsterna fungerar inte heller.

Administrerar stadsstöd och är beredskapsmyndighet

Naturvårdsverket står för den svenska miljöövervakningen och levererar statistiskt underlag till SCB inom miljöområdet, till exempel avfallsstatistik och statistik över klimatutsläpp. Myndigheten administrerar statsstöd inom till exempel Klimatklivet.

1 oktober blev myndigheten beredskapsmyndighet. Det motiverades med att myndighetens ansvar för avlopps- och avfallsfrågor anses samhällsviktig.

Nedstängningen berör även webbplatserna sverigesnationalparker.se, sverigesmiljömål.se, lavinprognoser.se och fjällsäkerhetsrådet.se . Enligt den senaste uppdateringen från Naturvårdsverket (måndag 10 oktober) kommer stoppet antagligen att vara veckan ut och det enda sättet att komma i kontakt med verket är via direktnummer till anställda eller att ringa Kundtjänst.

Naturvårdsverket har kunnat konstatera att ingen information har förvanskats eller raderats, skriver verket i ett pressmeddelande. Däremot går det inte att utesluta att sekretessbelagd information, till exempel om information som företag rapporterat in om farligt avfall, har stulits. Händelsen är polisanmäld.

(Texten har uppdaterats.)

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste