Naturvårdsverket: ”Utöka taxonomin”

Klimat Naturvårdsverket har tagit fram en rapport som listar fem åtgärder som skulle göra det enklare att få fram kapital till näringslivets klimatomställning. Bland annat föreslås en utökad taxonomi.

Naturvårdsverket: ”Utöka taxonomin”
Klimatomställningen kräver finansiering, en utökad taxonomi är ett av förslagen från Naturvårdsverket för att lösa det.

Att till exempel tillverka fossilfritt stål kräver stora investeringar, vilket i sin tur kräver finansiering. Kapital som söker ”gröna” investeringar finns det också gott om, men att få fram pengarna till projekten är inte alltid det lättaste.

Nu tar Naturvårdsverket upp bollen och levererar fem förslag för hur det ska gå till. I rapporten refereras också ett antal tidigare undersökningar, bland annat från Fossilfritt Sverige och Klimatpolitiska rådet.

Här är Naturvårdsverkets fem förslag:

1. Samordning behövs – börja i toppen

Naturvårdsverket skriver att det behövs samordning i regeringskansliet och en översyn av regeringsuppdrag, stödsystem och initiativ. Samordningen mellan myndigheterna behöver utredas och det behövs en ”lämplig myndighet eller annan aktör” som kan hjälpa till att tolka EU:s taxonomi och klimatmål.

2. Utöka taxonomin

Sverige borde verka för att utöka EU-taxonomin så att alla verksamheter som har miljöpåverkan omfattas och omställningsinvesteringar blir tydligt definierade.

3. Nationell plattform

En nationell plattform för hållbar finansiering skulle underlätta samverkan mellan finansmarknaden, staten och näringslivet. Där skulle det också kunna finnas kunskap om klimatdata, klimatförändringar, teknik, styrmedel och de stödsystem som finns att tillgå. Framför allt skulle klimatdata behöva bli mer lättillgängliga liksom information om både svenska och EU-stödsystem.

4. Mer pengar till Finansinspektionen

Här behövs egen kompetens inom klimat och miljö, och rsurser för att delta på EU-nivå, menar Naturvårdsverket.

5. Långsiktighet

Statliga stöd, bidrag och subventioner borde baseras på bindande åtaganden så att det finns en långsiktighet i den statliga finansieringen. Då blir det enklare att få fram kapital från finansmarknaden.

Här finns rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.