Naturvårdsverket: Så går arbetet med miljömålen

MILJÖMÅLEN Myndigheterna gör betydande framsteg, men Sverige behöver göra mycket mer. Den slutsatsen drar Naturvårdsverket i sin årliga uppföljning av miljömålen.

Naturvårdsverket: Så går arbetet med miljömålen
Foto: Adobe Stock.

Varje år redovisar Naturvårdsverket en uppföljning av hur det går i arbetet med miljömålen till regeringen. I årets uppföljning bedömer Naturvårdsverket att många myndigheter gör ”små och stora insatser” som är betydande för miljömålen. Samtidigt konstaterar myndigheten att det inte räcker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

De 16 miljömålen

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Frisk luft
 • Hav i balans och levande kust
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Myllrande våtmarker
 • Skyddande ozonskikt
 • Levande skogar
 • Säker strålmiljö
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Ingen övergödning
 • Storslagen fjällmiljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • God bebyggd miljö

Var fjärde år görs en fördjupad utvärdering, då myndigheten gör en bedömning av hur Sverige ligger till för att nå miljömålen. Den fördjupade utvärderingen publicerades förra året med slutsatsen att utvecklingen bedöms som positiv för två av målen, neutral för åtta, negativ för fem och oklar för ett av målen.

Utöver miljömålen finns det också etappmål, som är tidssatta mål som ska hjälpa till i arbetet mot att nå de övergripande miljömålen.

I årets utvärdering bedömer Naturvårdsverket att inget av etappmålen har uppnåtts redan nu. För flera av etappmålen anges en osäker bedömning. Däremot bedömer Naturvårdsverket att etappmålet om läkemedel i miljön kan uppnås till 2030.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.