Preemraff polisanmäls – underlät att rapportera in 680 000 ton utsläpp

Brott Under fem års tid har Preemraff lämnat oriktiga uppgifter om sina utsläpp, beroende på felprogrammering i en databas. Naturvårdsverket polisanmäler bolaget och startar granskning.

Preemraff polisanmäls – underlät att rapportera in 680 000 ton utsläpp
Foto: Preem

Preemraff Lysekil är en av Sveriges största utsläppare och har under fem års tid lämnat gravt felaktiga uppgifter om sina koldioxidutsläpp. I det underlag som bolaget lämnat till Naturvårdsverket uppges att man sammanlagt rapporterat 676 343 ton koldioxid för lite under dessa år.

Har inspekterat Preemraff på plats

Naturvårdsverket har sedan de fick kännedom om rapporteringsmissen varit på plats och inspektera anläggningen.

– Nu kommer vi att utreda detta vidare, dels de iakttagelser vi gjort på plats, dels de underlag de skickat till oss, men även begära in flera underlag från bolaget om det behövs, säger Fredrik Hannerz, chef på utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, till Miljö & utveckling i en längre intervju om fallet.

Naturvårdsverket ska granska verifieringen

Naturvårdsverket valde på måndagen att polisanmäla Preemraff Lysekil för brott mot lagen om EU:s utsläppshandel. Myndigheten har även startat en granskning av anläggningens övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp.

”Granskningen kommer leda till att Naturvårdsverket beslutar om anläggningens faktiska utsläpp för år där det finns felaktigheter. Genom EU:s utsläppshandel har bolagen skyldighet att överlämna utsläppsrätter för alla de utsläpp en anläggning haft. Naturvårdsverket kommer därför även besluta det ytterligare antal utsläppsrätter som bolaget ska överlämna”, uppger Naturvårdsverket.

Preemraff Lysekil upptäckte själva felet

Det var Preemraff Lysekil själva som tog kontakt med Naturvårdsverket för att berätta om felaktigheter i utsläppsrapporterna under åren 2016-2020. Missen beror på en felprogrammering i en databas, och gäller bränngassystemet för Preemraff Lysekil.

– Anledningen till den felaktiga rapporteringen var en felprogrammering i en databas som mäter kolhalterna i använt bränsle i raffinaderiprocessen. Preem har nu sett över programmeringen i databasen och har genom kontrollberäkningar säkerställt att programmeringen nu är korrekt, säger presschef Dani Backteg till Miljö & Utveckling.

Hur ser ni på att Naturvårdsverket polisanmält företaget?

– Naturvårdsverket, i egenskap av tillsynsmyndighet, har en skyldighet att anmäla fel till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. För vår del har det hela tiden varit viktigt att vara transparenta och vi kommer även fortsättningsvis att arbeta på det sättet, säger Dani Backteg.

Bolaget har uppger att felet är åtgärdat.

– Vi agerade så snabbt vi upptäckte felet. Vi har nu vidtagit åtgärder som försäkrar oss och Naturvårdsverket att felet inte uppstår igen. I detta specifika fall handlar det om fel i en beräkningsmodell, säger Malin Hallin, chef för Säkerhet, hälsa och miljö på Preemraff Lysekil i ett uttalande.

Naturvårdsverket ser allvarligt på brister i kontrollen hos Preemraff Lysekil. Det finns ett tydligt ansvar för verksamhetsutövare att följa regelverket och att genomföra interna kontroller för att minimera risken för fel i utsläppsrapporteringen.

Missade rapportera 135 000 ton – per år

Preemraff Lysekil uppger att bolaget i genomsnitt släppt ut 135 000 ton mer per år än rapporterat. Det motsvarar cirka 0,3 procent av koldioxidutsläppen längs Preems hela värdekedja.

Artikeln har uppdaterats.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.