Naturskyddsföreningen överklagar Bungedom

Ett område som ska lämnas i fred eller ett värdefullt kalkbrott?
Efter att Naturvårdsverket överklagat Bungedomen till Högsta Domstolen gör nu Naturskyddsföreningen likadant.

Naturskyddsföreningen överklagar Bungedom

I juli gav Mark- och miljööverdomstolen företaget Nordkalk rätt att bryta kalk i Bunge på norra Gotland. En tid därefter överklagade Naturvårdsverket beslutet till Högsta Domstolen eftersom myndigheten anser att de villkor som domstolen satt upp för verksamheten inte är nog för att bevara och undvika skada på de unika naturvärdena. Nu överklagar även Naturskyddsföreningen beslutet.

– Vi hoppas att Högsta domstolen snabbt rättar till Miljööverdomstolens felaktiga beslut och stoppar den naturvårdsskandal som hotar i Bunge. Täkten skulle förstöra stora och unika områden med rik och orörd natur, men skickar också allvarliga signaler om exploatering till andra EU-länder. Om domen inte ändas tvingas vi återigen se hur Sverige sviker inom EU på miljöområdet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

”Det är oacceptabelt”

Föreningen hänvisar till Naturvårdsverkets bedömning av området som en plats med höga naturvärden som saknar motstycke i Sverige och Europa.

– Området som var planerat att ingå i en ny svensk nationalpark är på väg att istället bli ett gigantiskt kalkbrott, som till ytan är dubbelt stort som området innanför Visby ringmur. Det är oacceptabelt, säger Mikael Karlsson.

Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut i juli har även andra miljöorganisationer och föreningar såsom Greenpeace, Fältbiologerna och föreningen Bevara Ojnareskogen demonstrerat och bedrivit kampanjer med syfte att bevara Ojnareskogen och stoppa avverkningen som ska ske i och med kalkbrytningen.

Idag rapporterade P4 Gotland dessutom att länsstyrelsen kontrollerat förberedelsearbetet vid det planerade brottet. Slutsatsen är att röjningsarbetarna gått för hårt fram i våtmarkerna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.