Naturskyddsföreningen lämnar FSC-standarden

Naturskyddsföreningen lämnar nu skogscertifieringen Svenska FSC. Detta efter att flera skogsbolag brutit mot standarden och inte behövt ta till några åtgärder.

Naturskyddsföreningen lämnar FSC-standarden

– FSC var från början en god tanke om hur olika parter skulle kunna enas om rimliga regler för skogsbruket. Under senare tid har vi tvingats se hur systemet spårat ur alltmer med brister i både regler, regelefterlevnad och sanktionssystem. Det är idag de ekonomiska intressena som i praktiken dominerar FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Beslutet togs efter omfattande diskussioner i Naturskyddsföreningen, som på Svenska FSC:s årsstämma la fram motioner för förbättringar av systemet. Men endast ett förslag, att utreda de certifierade skogsföretagens lagbrott, antogs.

– Vi har genom åren lagt ner oerhört mycket energi på att försöka förändra FSC. Systemet brister både i nivån och i efterlevnaden av kraven. Regelbrotten är många och konsekvenserna för de skogsföretag som inte följer reglerna är marginella, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.

Föreningen kvarstår som medlem i internationella FSC.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.