Naturskyddsföreningen kritiserar vårbudgeten

Naturskyddsföreningen riktar kritik mot att satsningen på havsmiljö finansieras med medel från naturvårdsanslaget.
– Regeringen spelar ut miljömålen mot varandra, istället borde det logiska för att nå miljömålen vara att bredda miljöarbetet och förstärka miljöbudgeten, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser i sin kritik att regeringen sänker ambitionen med satsningen på biologisk mångfald, när pengar som utlovats i budgetpropositionen 2007 dras tillbaka och satsas på miljöbilspremien och havsmiljöpaketet.

Föreningen anser att den totala miljöbudgeten borde ha stärkts, till exempel genom att låta förorenarna betala istället för att ge skattebetalarna miljönotan.

Angående miljöbilspremien anser man att det är bra att miljöbilsförsäljningen stimuleras, men att det viktigaste för regeringen är att se till att det alltid lönar sig att tanka förnybart.

Vill öka dieselskatten

I fjol beslutade regeringen att öka tillåta en ökad inblandning av RME, rapsmetylester, i diesel – från 2 till 5 procent – för att minska dieseltrafikens klimatpåverkan. Koldioxidskatten per liter minskar därmed, ett skattebortfall som regeringen skriver i vårpropositionen att man ska finansiera från det finansiella sparandet.

– Det naturliga vore att man istället höjer dieselskatten för att kompensera bortfallet, då skulle man få en dubbel miljöeffekt, nu riskerar vi en ökad dieselförbrukning vilket kan urholka en del av miljövinsten, kommenterar Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Oro för minskade utsläppsreduceringar i Sverige

Föreningen lyfter också fram att regeringen i vårpropositionen öppnar för ökade klimatsatsningar i andra länder. Satsningar som minskar klimatpåverkande utsläpp enligt Kyotoprotokollsmekanismerna CDM och JI. Ett land får enligt Kyotoprotokollet tillgodoräkna sig sådana minskningar för att klara åtagandet om den egna utsläppsminskningen.

– Det går inte att tolka det på annat sätt än att regeringen nu satsar på att minska koldioxidutsläppen i fattiga länder för att slippa minska utsläppen på hemmaplan, säger Svante Axelsson i kommentar.

Ris och ros för miljöteknik och havsmiljö

Däremot lovordar föreningen regeringens satsning på att utveckla svensk miljöteknik.

Föreningen är också positiv till regeringens satsningar i havsmiljöpaketet, bland annat inom forskningsområdet. Men man anser att fokus ligger för mycket på att åtgärda effekterna av miljöproblemen istället för att angripa orsakerna. Föreningen föreslår sju åtgärder.

» Inför stimulanser till dieselbilar med låga kväveutsläpp

» Obligatorisk miljöavgift för fartyg utan effektiva katalysatorer

» Utveckla alternativa förvaltningsformer för fisket och förbättra fiskekontrollen

» Fler marina områden med fiskeförbud behövs

» Förbud för fosfater i tvätt- och diskmedel i alla länder runt Östersjön

» Höjd avgift på handelsgödsel

» Hårdare reglering av djurhållningen i läckagekänsliga områden

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.