Naturskyddsföreningen: Kritiken mot miljölagstiftningen saknar grund

Juridik En ny granskning från Naturskyddsföreningen visar att näringslivets kritik mot miljölagstiftningen ofta saknar grund. Enligt föreningen bygger argument och påståenden om handläggningstider och regelkrångel ofta på svaga och felaktiga grunder.

Naturskyddsföreningen: Kritiken mot miljölagstiftningen saknar grund
Foto: Adobe Stock

I granskningen ”Till miljölagarnas försvar” har Naturskyddsföreningen analyserat kritik som framförts av företrädare för näringslivet mot miljölagstiftningen. Resultatet av granskningen visar att mycket av kritiken som lyfts fram saknar en solid grund. Påståenden bygger enligt Naturskyddsföreningen ofta på enskilda fall där helhetsbilden inte framkommer, där klimatfördelar överdrivs eller där andra miljöproblem förminskas.

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, skriver i en kommentar att deras granskning visar att argumenten som framförts av bland annat Svenskt Näringsliv mot miljölagstiftningen inte håller.

– Vi behöver nu en faktagrundad diskussion om miljölagstiftningens roll i vårt samhälle. Vår granskning visar att den bild av miljöprövningarna som målas upp stämmer dåligt med verkligheten. Miljölagstiftningen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skydda vår miljö och vår hälsa, säger hon.

”Fungerar i stort sett bra”

Granskningen fokuserar på påståenden om långa handläggningstider vid miljöprövningar och om komplexa regler i miljöbalken, vilka har framförts i flera rapporter från näringslivsorganisationer. Slutsatsen av granskningen är att kritiken som förts fram är ogrundad och att det svenska systemet för miljölagar och myndighetsprövningar i stort sett fungerar bra.

Naturskyddsföreningens granskning ifrågasätter också de förslag som har framförts om att vissa industriella ansökningar ska få förtur eller undantas från miljöprövningar. Enligt Naturvårdsverket är dessa förslag inte ändamålsenliga och påpekar att två statliga utredningar och en departementspromemoria redan avrått från att införa sådana beslut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.