nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Naturskyddsföreningen
– Jag hoppas på en global kraftsamling där frågor om klimatet och behovet av friska ekosystem och en rik biologisk mångfald kan ses i ett sammanhang, menar Johanna Sandahl när vi frågar henne om 2019. FOTO: Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, ser klimatlagen och det politiska fokuset på klimat, som 2018 års största hållbarhetshändelser.

  • Annons 1

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område?

– En viktig händelse var förstås att klimatlagen trädde i kraft 1 januari 2018, och att riksdagen klubbade ett flertal klimatpolitiska reformer, inte minst på transportområdet. För första gången i en valrörelse fick också miljöfrågor, i synnerhet klimat, ett stort utrymme. Men 2018 var också det år som jag upplever att även vikten av en rik biologisk mångfald började få utrymme i samhällsdebatten, säger Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Och ena sidan ser jag en stark rörelse framåt på klimatområdet, med enskilda stater och kommuner, näringsliv och individer som höjer ambitionerna rejält och siktar på åtgärder för att klara 1,5-graders målet. Och andra sidan ser jag det motsatta med länder som USA och Brasilien som aktivt motverkar det omställningsarbete som behöver ske snabbt.

Vad hoppas du på ska hända under 2019?

– Jag hoppas på en global kraftsamling där frågor om klimatet och behovet av friska ekosystem och en rik biologisk mångfald kan ses i ett sammanhang. Jag hoppas också på ett EU-val som präglas av en framåtblickande och ambitiös miljöagenda. EU spelar stor roll för hur miljöpolitiken i medlemsländerna utformas och det hoppas jag blir tydligt i valrörelsen i hela EU.

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4