Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Biologisk mångfald Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald
Shutterstock

Ecogain har utvärderat Sveriges 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald.

Materialsektorn framstående

Bland branscherna är materialsektorn (kemi, trä, papper och metaller) de som når längst i redovisningen av aspekter kring biologisk mångfald, medan kommunikationssektorn (media, nöje och telekommunikation) tillsammans med fastighetssektorn har längst väg kvar.

43 procent av de 100 bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning. 30 procent nämner FN:s globala mål nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald.

biologisk mångfald
Anders Enetjärn, vd på Ecogain. biologisk mångfald

15 procent av bolagen har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald. Vad tycker ni om det?

– Jag skulle säga att det är ungefär vad vi förväntade oss. Biologisk mångfald har varit obefogat anonymt för näringslivet. Vi är samtidigt övertygade om att biologisk mångfald rätt snart kommer bli en väsentlig hållbarhetsfråga i många, många företag. Läget för arter, ekosystem och natur kommer inte gå att negligera, dessutom finns ju naturen i varje företags affärsmodell. Så om 2-3 år förväntar vi oss en helt annan nivå i svaren på den frågan, kommenterar Anders Enetjärn, vd på Ecogain.

Enligt honom är Boliden, Billerud-Korsnäs, LKAB, Martin&Servera, Vattenfall och Volkswagen Group Sweden bra på att redovisa sitt arbete med den biologiska mångfalden.

13 procent av bolagen nämner någon risk kring biologisk mångfald kopplat till sin verksamhet. Vilka är de vanligaste riskerna som nämns?

– Risker knutna till leveranser finns med, men också risker knutna till oförutsägbara miljöprövningar, säger Anders Enetjärn.

Vilka åtgärder gör företagen för att minska sin påverkan på den biologiska mångfalden?

– Det finns en hel verktygslåda, och en del av företagen har börjat öppna den och använda verktygen. Ett självklart verktyg är att i den egna verksamheten tillämpa alla steg i den så kallade skadelindringshierarkin, det vill säga att undvika, minimera, restaurera och i sista hand kompensera skador på ekosystemen. De företag som rapporterar att de tillämpar detta ser exempelvis till att de själva, eller deras leverantörer, restaurerar eller återskapar natur kring sina anläggningar, säger Anders Enetjärn och berättar vidare:

– Det kan handla om allt från att återställa skadade våtmarker, restaurera skogar med naturvärden, återställa ett vattendrag som varit ett dike under lång tid till en naturlig bäck, omvandla en industritomt utanför fabriken till en äng för pollinerande insekter. I de fall företagen redovisar konkreta åtgärder så finns det i flera fall ett strategiskt mål, policy eller inriktning kring biologisk mångfald som företaget lagt fast.

Läs mer: Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.