Naturens kolupptag riskerar att minska

Den svenska naturens förmåga att ta upp koldioxid i mark och växter kan minska i framtiden. Effekterna blir störst på nordliga breddgrader och under vintertid.

Det visar en ny global studie ledd av forskare från Lunds universitet.

– Just nu tas 30 procent av våra människans globala kolutsläpp upp av mark och växter. Detta är en oerhört viktig ekosystemtjänst, som minskar ökningen av växthuseffekten och bromsar klimatförändringen. Men vi kan inte räkna med att det kommer att fortsätta. Den stora frågan är inte om utan när det vänder, säger Anders Ahlström, doktorand vid Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

I studien har man för första gången använt sig av de senaste klimatprojektionerna, som tagits fram för IPCC:s nästa rapport med fokus på framtidens globala kolbalans. Tyvärr visar den att naturens kolupptag i mark och vegetation snarare kommer att minska än öka.

– Det gör det ännu mer angeläget för det globala samhället att minska på fossilbränsleanvändandet och hindra skövlingen av skog, säger Benjamin Smith, professor vid samma institution.

IPCC är FN:s internationella klimatpanel som med hjälp av ett stort antal forskare från olika länder sammanställer kunskapsläget vad gäller klimatförändringarna på jordklotet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.