Nationellt centrum för klimatanpassning

Regeringen satsar 400 miljoner kronor på ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

I klimatförändringarnas spår förväntas det framtida klimatet bli allt mer nederbördsrikt, med ökade risker för översvämningar, ras och skred. Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor mellan 2012 och 2015 på bland annat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och ett förlängt stöd till lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna.

– Kunskapen kring klimatförändringar och vilka effekter de kan ha för bostadsbyggande, samhällsplanering och infrastruktur måste bli bättre. Det nya kunskapscentret vid SMHI ska bli spindeln i nätet för att samla in, utveckla och förmedla kunskap om klimatanpassning till olika delar av samhället, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.