Nationell strategi för energieffektiva byggnader

Sverige behöver öka energieffektiviteten i befintliga byggnader. Nu ska Boverket och Energimyndigheten ta fram ett förslag till en nationell strategi för att öka energiprestandan genom renoveringar.

Strategin ska innefatta renovering av både bostadshus och lokaler, och ska gälla både offentligt och privat ägda byggnader. En viktig del i myndigheternas uppdrag är att ta fram förslag på styrmedel och insatser som stimulerar kostnadseffektiva totalrenoveringar som både minskar den energi som levereras per ytenhet till en byggnad och den slutliga energianvändningen per ytenhet. Förslaget ska tas fram i samråd med fastighetsägare, byggindustrin, finansinstitut och andra berörda aktörer.

I Sverige används omkring 40 procent av den slutliga energianvändningen i hushåll och i servicesektorn. Hälften av den energin används för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.