Nasa jagar klimatförändringar i rymden

Nu skickar Nasa forskningsflyg till den övre atmosfären för att ta reda på hur det allt varmare klimatet påverkar jorden.

Nasa jagar klimatförändringar i rymden

Vattenånga och ozon i stratosfären kan ha en stor påverkan på jordens klimat, men hur de processer som påverkar detta fungerar är relativt okända, särskilt vad gäller vattenånga. Det begränsar forskarnas förmåga att förutsäga hur dessa förändringar kommer att påverka klimatet i framtiden, skriver Environmental Expert.

Forskningsprojektet med namnet Attrex (Airborne Tropical Tropopause Experiment) kommer att studera fukt och kemisk sammansättning i de övre regionerna av troposfären, det lägsta lagret av jordens atmosfär. I tropopausen, skiktet mellan troposfär och stratosfär på en höjd av ungefär 11 till 17 kilometer, förångas vatten och ozon och andra gaser tar sig in i stratosfären.

Studier har visat att även små förändringar i stratosfärens fuktighet kan påverka klimatet signifikant. Men hittills har det varit svårt att förutse förändringar i stratosfärens luftfuktighet på grund av att kunskapen om de fysikaliska processerna i den tropiska tropopausen varit låg.

Nu ska sex flygturer med fjärrstyrda Global Hawk-plan ta prover på moln, spåra gaser och ta temperaturer ovanför och under planer. Planet ska också mäta meteorologiska förhållanden och hur vatten förångas på den här höjden. Forskarna hoppas kunna använda resultaten till att bättre kunna förutse stratosfärens luftfuktighet och sammansättning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.