Närodlat inte klimatbästa valet

En matkasse med närproducerad mat har obetydligt lägre klimatutsläpp än en genomsnittlig svensk matkasse. Bäst är en kasse med säsongsanpassad vegetarisk mat. Det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Närodlat inte klimatbästa valet

Vad konsumenten stoppar i matkassen har mycket större betydelse än varifrån varorna kommer. Det visar rapporten Food consumption choices and climate change från forskningsprogrammet Entwined.

– Debatten om klimatsmart mat har varit felfokuserad, vilket lett till att många konsumenter idag tror att närodlat alltid är det klimatsmartaste valet. Men vår undersökning visar att transportavståndet egentligen kan ha ganska liten betydelse, säger Stefan Åström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

När- och fjärrodlad mat har analyserats med hjälp av livscykelanalys och för att visa vilket inflytande konsumenten har på klimatet genom livsmedelsval har olika matkassar jämförts.

Enligt rapporten har en matkasse med lokalt producerad mat endast marginellt lägre klimatutsläpp än en genomsnittlig matkasse som innehåller varor som transporterats längre sträckor. Betydligt större utsläppsminskning nås när nötkött byts ut mot vegetariska alternativ och lägst utsläpp har en matkasse med säsongsanpassad vegetarisk mat.

– Genom att äta säsongsanpassad vegetariskt mat kan utsläppsmängden av växthusgaser halveras. Ett försiktigt överslag visar att om alla svenskar skulle göra ett sådant dietval skulle växthusgasutsläppen minska med cirka 3.6 miljoner ton koldioxid, säger Stefan Åström.

Här kan du läsa rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.