Nanopartiklars hälsoeffekter ska undersökas

Tyska myndigheter satsar fem miljoner euro för att undersöka nanopartiklars långsiktiga hälsoeffekter.

En rad tyska myndigheter ska undersöka hur vanligt förekommande nanopartiklar påverkar människors hälsa i ett längre perspektiv. Ett intresseområde är effekterna av låga exponeringsnivåer på arbetsplatser. Studien ska pågå under fyra år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste