Nanopartiklar i avgaser studeras vid Hornsgatan

Hälsoexperter har varnat för att höga halter nanopartiklar i luften kan leda till hjärtinfarkter och förtida dödsfall. Den hårt trafikerade Hornsgatan i Stockholm deltar nu som en av fyra platser i ett europeiskt projekt som de närmaste åren ska mäta halten nanopartiklar i luften. De övriga platserna i studien är Dresden och Augsburg i Tyskland, samt Prag i Tjeckien. Det övergripande målet med studien är att få ökad kunskap och jämförbara data från hela Europa om vilka följder luftkvaliteten har på befolkningens hälsa.

– Vi vet att bilarnas avgaser innehåller stora mängder nanopartiklar. Halterna varierar mellan olika orter, med mycket lägre koncentration på landsbygden än i städer och halterna är höga framför allt i städer med mycket trafik, berättar Christer Johansson vid Institutionen för tillämpad miljökunskap på Stockholms Universitet som deltar i det europeiska forskningsprojektet.

– Dagens lagstiftning angående partikelhalter i stadsluft reglerar inte nanopartiklar, som dock misstänks vara orsak till många hälsoeffekter förknippade med luftföroreningar, tillägger Christer Johansson.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.