Nannan Lundin till Gröna städer

Karriär Energi- och klimatexperten Nannan Lundin ska undersöka hur en systeminnovationsdriven Agenda 2030 kan bidra till utvecklingen av hållbara och smarta städer.

Nannan Lundin till Gröna städer

Organisationen Gröna Städer grundades förra året för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer när det gäller en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Ett fokusområde är systeminnovationsdriven Agenda 2030.

Nannan Lundin är nationalekonom och har tidigare arbetat som huvudsekreterare inom Grön omställning och konkurrenskraft på Framtidskansliet inom Statsrådsberedningen. Hon har också deltagit aktivt i Regeringskansliets strategiska arbete med Agenda 2030.

För Gröna Städer kommer hon bland annat att skriva två analysrapporter och genomföra en större workshop arrangerad av Gröna Städer, där beslutsfattare från Sveriges, kommuner, landsting, regering och myndigheter kommer att involveras i arbetet med en systeminnovationsdriven Agenda 2030. Arbetet sker med stöd av Vinnova.

– För mig är Agenda 2030 en strategisk fråga för det svenska näringslivets konkurrenskraft och för svenska städers innovationskraft och attraktionskraft, säger Nannan Lundin.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.