Myndigheter måste miljöupphandla bilar

Från och med den 4 december måste myndigheter ställa miljökrav vid bilupphandlingar. Det föreslår näringsdepartementet.

Myndigheter måste miljöupphandla bilar

Miljökraven från upphandlande myndigheter ska gälla både bilar och kollektivtrafik, skriver Riksdag & Departement. Lagförslaget kommer från näringsdepartementet och har sin grund i ett nytt EU-direktiv.

Kraven ska bland annat gälla energiförbrukning, utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider. Vissa undantag får göras, exempelvis för vissa räddningsfordon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.