Myndighet varnar för vattenbrist

Endast en liten temperaturhöjning kommer att försämra kvaliteten drastiskt för det svenska dricksvattnet. Nu varnar Livsmedelsverket för en bristande beredskap som sätter framtidens dricksvattenförsörjning på spel.

Myndighet varnar för vattenbrist

På Livsmedelsverkets seminarie om dricksvatten under Almedalsveckan är det glest mellan bänkraderna. Kanske speglar det att vatten inte är en stor fråga för oss svenskar, trots att det har stor betydelse för både vår hälsa och för att stora delar av vår ekonomiska verksamhet ska fungera. Vi är vana vid billigt vatten och pålitlig tillgång. Är man törstig är det bara att vrida på kranen.

Problem i framtiden

Men när temperaturen höjs kommer vi att få problem med vår vattentillgång. Bara en liten temperaturhöjning ger en ny mikrobiologisk fauna som innebär nya virus, sporer och bakterier i vårt dricksvatten som reningsverken inte kan hantera idag. Därtill kan ett varmare klimat förorsaka stora översvämningar som gör dricksvattnet otjänligt.

– Nationellt saknar vi en plan för hur dricksvattnet ska säkras. Regionalt finns de planer, men de är framförallt fokuserade på här och nu, konstaterar Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Hon efterlyser en aktiv diskussion om den svenska dricksvattnenförsörjningen.

– Det här är komplexa frågor som kräver ordentlig framförhållning. Vi kommer att behöva satsa mycket stora belopp på att säkra vattentillgången framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.