Mycket miljö i vårproppen

Utökat stöd för energieffektivisering och mer stöd till klimatinvesteringsprogrammet är två av de miljöområden som regeringen prioriterat i sin ekonomiska vårproposition.

När det gäller energieffektivisering satsar regeringen på flera områden, på stöd för installation av solvärme, förbättrade planeringsförutsättningar för vindkraft, på stöd för energieffektiva fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus, samt för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.

Dessutom förlängs stödet för energi och miljöinvesteringar i lokaler med offentlig verksamhet till 2008.

I vårbudgeten ger också klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, ytterligare 75 miljoner som ska användas för att stimulera landsting, kommuner och företag att göra långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten.

Regeringen satsar också på att främja försäljningen av flera förnybara fordonsbränslen. 50 miljoner avsätts för detta under 2006 och 100 miljoner under 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.