nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Musselodling för dyr miljöåtgärd

2009 startade projektet Miljömusslor för att förbättra vattenkvaliteten vid Östersjöns kust. Nu visar det sig innebära för höga kostnader och tekniska svårigheter.

  • Annons 1

Blåmusslor är effektiva vattenfiltrerare och musselodlingar kan ge klarare vatten lokalt. Dessutom kan man när de skördas plocka gödande näringsämnen ur havet för att använda i foder. Målet med projektet Miljömusslor var att undersöka om odling kunde vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska halterna av kväve och fosfor i Östersjöns kustvatten. Projektet fick ett anslag på sex miljoner kronor och två fullskaliga musselanläggningar upprättades. Men projektet stötte på problem. Bland annat kalla vintrar som bidrog till för små odlingar vilket i sin tur inte gav någon vidare effekt.

Resultatet visar att utmaningarna i Östersjön är för många och att kostnaden skulle bli allt för hög. Dock konstateras det att musselodlingar kan rena vatten från kväve och fosfor och därmed är en av många åtgärder som kan hjälpa våra hav.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4