Musselodling för dyr miljöåtgärd

2009 startade projektet Miljömusslor för att förbättra vattenkvaliteten vid Östersjöns kust. Nu visar det sig innebära för höga kostnader och tekniska svårigheter.

Blåmusslor är effektiva vattenfiltrerare och musselodlingar kan ge klarare vatten lokalt. Dessutom kan man när de skördas plocka gödande näringsämnen ur havet för att använda i foder. Målet med projektet Miljömusslor var att undersöka om odling kunde vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska halterna av kväve och fosfor i Östersjöns kustvatten. Projektet fick ett anslag på sex miljoner kronor och två fullskaliga musselanläggningar upprättades. Men projektet stötte på problem. Bland annat kalla vintrar som bidrog till för små odlingar vilket i sin tur inte gav någon vidare effekt.

Resultatet visar att utmaningarna i Östersjön är för många och att kostnaden skulle bli allt för hög. Dock konstateras det att musselodlingar kan rena vatten från kväve och fosfor och därmed är en av många åtgärder som kan hjälpa våra hav.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.