MP KU-anmäler Ebba Bush – anklagas för att undanhålla information

Juridik & Politik Ebba Bush (KD) kunde inte svara på en fråga om hur mycket utsläppen bedöms öka till följd av sänkt skatt på drivmedel. Det var att avsiktligt undanhålla information från allmänheten, menar Miljöpartiet som nu KU-anmäler energi – och näringsministern.

MP KU-anmäler Ebba Bush – anklagas för att undanhålla information
Energi – och näringsminister Ebba Bush. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under en pressträff på torsdagen fick Sveriges energi – och näringsminister Ebba Bush frågan om hur mycket utsläppen väntas öka till följd av regeringens förslag om skattesänkningar på bensin och diesel. Ebba Bush svarade då att ”den fullständiga beräkningen har vi inte gjort”.

Det var felaktigt, då det i regeringens promemoria står specificerat hur mycket utsläppen väntas öka till följd av förslaget.

”Sett isolerat bedöms förslaget leda till att de territoriella utsläppen av fossil koldioxid från transportsektorn och från arbetsmaskiner ökar med ungefär 350 000 ton 2024 och ungefär 490 000 ton 2025.” står det i promemorian.

Anklagar Ebba Bush för att ”avsiktligt undanhålla information”

Med anledning av Ebba Bush svar väljer nu Miljöpartiet att anmäla Ebba Bush till konstitutionsutskottet. Enligt partiet var svaret från energi – och näringsministern vilseledande.

I sin KU-anmälan skriver Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi att det är ”svårt att dra några andra slutsatser än att stadsrådet vid den aktuella pressträffen avsiktligt undanhöll information från allmänheten, troligtvis i syfte att undvika att information om förslagens klimateffekter sprids”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.