Stor omställning väntar framöver

Hållbar utveckling Vi står inför gigantiska utmaningar och behöver göra stora förändringar för att få en hållbar framtid. Men omställningen behöver inte bli till det sämre, menar John Holmberg, Chalmers.

Stor omställning väntar framöver

– Omställningen till det nya som vi är på väg mot är inte mindre än den från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Det konstaterar John Holmberg, professor och vicerektor på Chalmers tekniska högskola. Han visar diagram efter diagram för deltagarna på IVL-konferensen Hållbara transporter som M&U medarrangerar. Diagrammen visar på trender som ser oroväckande ut för den som tänker sig en hållbar framtid. Befolkningskurvorna skjuter i höjden samtidigt som koldioxidutsläppen ökar. I takt med att världens befolkning blir rikare ökar även energianvändningen. Men John Holmberg tror att en omställning är möjlig.

– Men det är inga små förändringar det handlar om, det är viktigt att ta ett stort grepp.

Behöver inte bli sämre

Några av lösningarna som John Holmberg lyfter fram är nya typer av energieffektiva elfordon som är mindre och lättare än vad de är i dag. Han tror starkt på förnybar energi, till exempel från solceller.

– Det är inte de traditionella energibolagen som kommer att presentera de här lösningarna. I dag fajtas de stora bolagen för sin existens.

Omställningen kommer att kräva stora livsstilsförändringar för många. John Holmberg vill att vi i större utsträckning ska börja fråga oss vad det är egentligen är som gör oss lyckliga. Är det verkligen att kunna konsumera ohejdat?

– Det behöver inte vara en motsättning mellan hög livskvalitet och ett klimatsmartare liv. Det nya som vi transformeras in i behöver absolut inte vara sämre än det vi lever i idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.