Mot en fossilfri fordonsflotta

2030 ska det svenska transportsystemet vara helt fossilfritt. En tuff utmaning, men med rätt politik går det hävdar både bransch och politiker under Almedalsveckan.

Mot en fossilfri fordonsflotta

Det svenska transportsystemet är idag i stor utsträckning beroende av fossila bränslen. Endast 4- 6 procent av bränslet är förnybart och inrikes transporter står för nära en tredjedel av hela Sveriges totala växthusgasutsläpp. Men det ska förändras. Enligt målsättningar från högsta ort ska tio procent av våra transporter köra på förnybar energi 2020. Tio år senare, 2030 ska vi ha en helt fossilfri fordonsflotta.

En tuff utmaning för hela transportbranschen, men fullt möjlig.

– Olyckan i Mexikanska gulfen visar tydligt att vi måste bort från oljeekonomin, konstaterar miljöminister Andreas Carlgren under ett seminarie i Almedalen.

Flera lösningar

Men för att nå det uppsatta målet krävs många olika lösningar och att branschen samarbetar kring en ny effektiv fordonsflotta, tillgång till förnybara drivmedel och ett fungerande distributionsnät. Stora frågor att ta i med och där inget kan fela.

För cirka ett år sedan kom biodrivmedelsbranschen med ett gemensamt papper om hur de ser på framtiden. Deras bedömning är att man kan nå fram till 25 procent förnybart 2020.

I den bedömningen är en ökad mängd låginblandning av förnybart bränsle i bensin och diesel en viktig pusselbit. En annan är energismarta motorer som drar mindre bränsle. Branschen tror också på biogas som en viktig del av lösningen, tillsammans med andra förnybara drivmedel som etanol, biodiesel och el. Men mest av allt tror man på biogasen som en förlösande faktor, något som även en färsk rapport från Svenska handelskammaren bekräftar.

Men för att biogasen ska få sitt verkliga genomslag behöver obalansen i utbud och efterfrågan lösas. Idag har man stora svårigheter i att få ihop värdekedjan. Marknaden är begränsad och fragmenterad med ett antal mindre biogasöar. Det är svårt för nya producenter att etablera sig.

Ska marknaden förlösas måste marknad och politik gå hand i hand – på den fronten finns en stor samstämmighet bland alla inblandade. Det krävs ett omfattande samarbete mellan stat, kommuner, intresseorganisationer och näringsliv. Under Almedalsveckan blev det dock tydligt att de flesta i logistikkedjan är beredda att dra sitt strå till stacken. Det gäller bara att någon ska ta första steget.

– Vi står beredda och ser stor potential i biogas bara man kan klara problemen kring logistik och infrastruktur. En enda ko kan leverera bränsle som motsvarar 7-800 liter bensin om året! kommenterar Lars-Göran Pettersson, styrelseordförande i LRF.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.