Modellen fungerar – men den kan bli bättre

Checklistan för diplomeringen har fungerat bra, men den är ännu inte tillräckligt anpassad för tillverkande industri. Det menar Michael Pelz som ansvarat för företaget Pegomas miljödiplomering i projektet.

Pegoma AB arbetar med konstruktion, tillverkning och service av skärverktyg för träindustrin. Michael Pelz har arbetat med miljödiplomeringen för företagets del. Anledningen till att Pegoma ville starta ett systematiskt miljöarbete var inte krav från kunderna utan det fanns helt enkelt en vilja att komma igång.

– Diplomeringen har varit ett bra sätt för oss att komma igång med ett systematiskt miljöarbete. Vi tittade först på att certifiera oss enligt ISO 14000, men så dök den här möjligheten upp och den passade oss bra, berättar Michael Pelz.

Eftersom det fanns ett internt intresse för miljöarbete på Pegoma var det lätt att engagera medarbetarna i miljöarbetet. Alla fick också genomgå den grundläggande miljöutbildning som projektet erbjöd.

Det största problemet med att göra miljödiplomeringen var att avsätta den tid som miljöarbetet trots allt kräver.

– Vi valde att ta hjälp av en konsult för att skriva miljöpolicy och miljömålsdokument, berättar Michael Pelz. Däremot tycker jag inte att diplomeringen är en så kostsam åtgärd att det är något hinder.

När det gäller den nya checklistan som ska vara speciellt anpassad för tillverkande små- och medelstora tillverkande företag så menar Michael Pelz att den skulle kunna vara ännu mer riktad till tillverkningsindustrin.

– Jag tycker det fortfarande finns punkter som måste ändras för att checklistan ska passa oss inom tillverkningsindustrin, men generellt sett har miljödiplomeringsmodellen fungerat bra, säger Michael Pelz.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.