Modeforskningen blickar mot skogen

När oljan sinar och bomullsproduktionen inte räcker till för ett snabbt ökande behov står textilindustrin för en stor utmaning. I forskningsprojektet F3 samverkar tektilindustrin med skogsnäringen för att hitta nya fibrer.

Modeforskningen blickar mot skogen

Mer än femtio procent av de textila fibrer som idag konsumeras är framställda av fossila bränslen, i första hand olja. Bomullsfiber är det vanligaste alternativet till syntetiska fibrer, men även bomullsodlingen ger miljöskador.

Inom forskningsprogrammet F3: Fashion Function Futures, vid Högskolan i Borås samarbetar textil- och skogsindustrin. Programmet syftar bland annat till att öka användningen av cellulosafibrer som är väsentligen bättre än syntetiska och bomullsbaserade fibrer ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.

Men trots att det har tagits fram högklassiga fibrer som är väl lämpade för textilt material, är konsumtionen av textila produkter med fibrer som kommer från återanvändningslämpat material marginell. Varför är det så frågar projektledaren för F3, Jan Carlsson, retoriskt:

– Kan det vara så att man hittills har fokuserat ensidigt på fiberframtagning medan design, konsumtion och kommersialisering försummats?

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.