MÖD tar upp Ragn-Sells ansökan om fosforåtervinning

Miljötillstånd Ragn-Sells vill få miljötillstånd för att bygga en anläggning för fosforåtervinning ur avloppsslam i Helsingborg, men fick avslag på sin ansökan i Mark- och miljödomstolen. Nu kommer Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) att ta upp ärendet.

MÖD tar upp Ragn-Sells ansökan om fosforåtervinning
Helsingborg, där Ragn-Sells vill bygga en anläggning för fosforåtervinning. Foto: StockAdobe

Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) kommer att pröva frågan om Ragn-Sells anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ragn-Sells har ansökt om miljötillstånd för att bygga en anläggning för fosforutvinning ur avloppsslam i Helsingborg. Företaget framhåller att det är betydelsefullt att kunna cirkulera näringsämnet fosfor, som idag till största delen importeras. Med företagets teknik återvinns fosfor ur förbränt avloppsslam. Enligt Ragn-Sells ska över 90 procent av fosforn kunna återanvändas, till exempel som mineralgödsel.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har i form av olika avfall. Det gäller särskilt de råvaror vi riskerar att få ont om, som fosfor, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Ragn-Sells fosforåtervinning viktig, men…

Det var mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som avslog företagets ansökan strax före jul. Domstolen menar att det visserligen är viktigt att ta hand om fosfor på ett resurseffektivt sätt, men att utsläppen till Öresund inte kan accepteras.

– Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet rådmannen Urban Lund i ett uttalande.

Fler utsläpp är oacceptabla enligt domstolen

Enligt domstolen är det oacceptabelt med fler utsläpp i Öresund, eftersom vattnet redan är hårt belastat och ytterligare utsläpp skulle försämra den ekologiska och kemiska statusen i Helsingborgsområdet.

– Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, säger det tekniska rådet Viktor Forsell.

Ragn-Sells: Annan teknik finns men är för dyr

Av den tidigare domen framgår att Ragn-Sells och Länsstyrelsen i Skåne är oeniga om utsläppen av ämnena arsenik, kvicksilver, koppar och zink.

Länsstyrelsen menar att ytterligare utsläpp gör det omöjligt för vattenförekomsten att uppnå god status, vilket beror på att historiska föroreningar och att det redan släpps ut mycket föroreningar här. Det handlar enligt domstolen om ett ”oacceptabelt risktagande” och det finns inga åtgärder i sikte som skulle kunna tänkas minska utsläppen från andra källor i området.

Enligt Ragn-Sells finns det annan reningsteknik som skulle minska utsläppen, men den är för dyr.

Här finns Mark- och miljödomstolens dom att beställa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.