Mobiltelenätets utbyggnad miljöutreds

Boverket har fått regeringens uppdrag att belysa vilken inverkan den nu planerade utbyggnaden av mobiltelenätet kan få för främst natur- och kulturvärden.

Även om ingen idag vet exakt hur många nya basstationer som behöver byggas för att möjligggöra tredje generationens mobiltelefoni så pekar allt ändå på en betydande utbyggnad. Många basstationer kommer att placeras på höga master, som kan kräva tillstånd enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. Regeringen anser det angeläget att begränsa miljöpåverkan och få en enhetlig och genomtänkt hantering av ansökningarna. Därför ska Boverket, tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Post- och Telestyrelsen, Glesbygdsverket och Kommunförbundet belysa tänkbara miljökonsekvenser och metoder för att hantera konflikter mellan utbyggnadsintresset och andra intressen. Regeringen ser också över möjligheterna att ge Post- och Telestyrelsen ett miljöansvar vid sidan om ansvaret för infrastrukturen. Uppdraget ska redovisas senast i mitten på maj i år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.